Rodzaje czynności w VAT

Często wiele osób, szczególnie na początku swojej drogi w zawodzie księgowej/ego zastanawia się, kiedy zastosować 0% a kiedy zw?

Zwróć proszę uwagę, że 0% – to stawka VAT – zatem podatnik, który wykonuje czynności opodatkowane stawką VAT 0% musi zarejestrować się na formularzu VAT-R jako czynny podatnik podatku VAT. ZW – to wykonywanie czynności zwolnionych ( o tym w dalszej części artykułu).

Czy podatnik, który wykazuje czynności zwolnione z opodatkowania VAT “zw” musi rejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT na formularzu VAT-R?

Nie nie musi, nie ma takiego obowiązku, ponieważ wykonuje czynności zwolnione z VAT (podmiotowo lub przedmiotowo) o nich mówiliśmy w lekcjach:

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE Z VAT

ZWOLNIENIA PODMIOTOWE Z VAT

Zwolnienia podmiotowe z VAT

Zwolnienia podmiotowe z VAT

Gepostet von Pakto.pl – Ewelina Dulęba am Freitag, 8. Juni 2018

Czynności w kontekście podatku VAT podzielić możemy na dwie główne kategorie a mianowicie: czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT oraz czynności podlegające opodatkowaniu VAT. W drugiej kategorii zaś wyróżniamy czynności opodatkowane (stawki: 0%, 5%, 8%, 23%) oraz czynności zwolnione (przedmiotowo/podmiotowo).

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT – art. 5 Ustawy o VAT:
,,1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej “podatkiem”, podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2) eksport towarów;
3) import towarów na terytorium kraju;
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.”

Warto jednak, w ten artykuł zagłębić się dalej:

2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Co to znaczy z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa?

To znaczy, że decydujące znaczenie ma ekonomiczny aspekt transakcji a nie prawny. Czyli nie będziemy sprawdzać (najogólniej pisząc) aspektu cywilnoprawnego ale te aspekty co do których będą miały zastosowanie przepisy ustawy o VAT. Dalej ustawa o VAT wskazuje, że w przypadku, nadużycia prawa, dokonane czynności (wymienione w ust.1 cytowanego artykuł) wywołują jedynie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa. 

3. Opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14. ( zgodnie z art. 14 Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w określonych przypadkach) Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności, o których mowa w ust. 1, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa.

5. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT – czynności co do zasady nie wymienione w powyżej przytoczonym art. 5 Ustawy o VAT jak również czynności wskazane w art. 6 Ustawy o VAT:
,, 1) transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.”
Zapraszam do odsłuchania lekcji VAT:

Pozdrawiam serdecznie,
Ewelina Dulęba 🙂

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here