Ulga na zakup kasy fiskalnej online dla podatników czynnych i zwolnionych po zmianach

W jakiej sytuacji rozliczysz ulgę na zakup kasy online?

Ulga na zakup kasy fiskalnej online dotyczy podatników (zwolnionych i/lub czynnych), u których:

 •  sprzedaż objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i którzy jednocześnie rozpoczęli prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line w wyznaczonych terminach** (sprawdź terminy na końcu artykułu),
 • dotychczas nie było obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używali kasy fiskalnej ale podjęli decyzję, że będą prowadzili taką ewidencję na kasie online.Oznacza to dokładnie, iż wymiana przez podatnika kasy na kasę online (który dotychczas stosował kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) nie spowoduje powstania prawa do ulgi jeżeli u podatnika nie powstał obowiązek stosowania kas online.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online – warunki

W celu odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, (o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT) lub otrzymania zwrotu, należy spełnić następujące warunki:

 • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia,
 • podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup,
 • (uwaga ten warunek dotyczy tylko podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy) W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej ulga na zakup każdej z tych kas przysługuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży UWAGA nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika

A co, w sytuacji, gdy podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy?

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Ulga na zakup kasy online – u czynnego podatnika podatku VAT

Czynny podatnik podatku VAT ulgę na zakup kasy fiskalnej online dokona w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenia może dokonać w następujących wariantach:

Wariant I:  Wartość zakupu kasy < lub = podatkowi należnemu

W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup.

Wariant II Wartość zakupu kasy > podatek należny

W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Wariant III w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny

Jeżeli w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykazuje do zwrotu na rachunek lub powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Sprawdź praktyczny przykład tutaj:

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca

W przypadku podatnika zwolnionego z VAT, zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Elementy wniosku o zwrot ulgi na zakup kasy online u nievatowca

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;
 •  numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;

Tutaj pobierz wniosek (źródło: www.gov.pl) Wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej

Dziękuję za Twoją uwagę 🙂

Zostaw komentarz jeśli artykuł był przydatny 🙂

Ewelina Dulęba


**

 • od 1.01.2020 r. -branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji,
 •  od 1.07.2020 r. – branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla,
 • od 1.01.2021 r. -branża budowlana, usługi fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze – od 1.01.2021 r.

Pozostali podatnicy nie mają określonego terminu na wymianę dotychczas używanych kas rejestrujących.


Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
 • Ustawa o podatku od towarów i usług

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here