Ulga na zakup kasy fiskalnej od 2019 roku  – temat ostatniego naszego quizu podatkowego. Sprawdźmy na przykładzie:

 

Odpowiedź:

Tak podatnik z przedstawionego przykładu może odzyskać pozostałą kwotę w deklaracji VAT-7 za październik.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, prawo do uzyskania kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej  (ulga na zakup kasy) przysługuje podatnikom, u których:
1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas online;

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas online oraz dotychczas nie używali żadnych kas rejestrujących.

Powołane przepisy wskazują, że podatnicy będą mogli odliczyć od podatku VAT „ulgę” na zakup kas nabytych w związku z:
1) powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, lub
2) dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji i nie stosowaniem dotychczas kas rejestrujących
– w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W jaki sposób dokonać odliczenia w deklaracji VAT-7

Odliczenie lub zwrot z tytułu zakupu kas rejestrujących wskazuje się w poz. 52 lub 55 w zależności od wariantu.

Wariant I

Nadwyżka podatku należnego nad naliczonym – w poz. 52 wykazuje się kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki,

Wariant II

Kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym lub kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 55 wykazuje się pozostałą nieodliczoną w poz. 52 kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Jak będzie wyglądało rozliczenie naszego podatnika z przykładu w deklaracji VAT-7?

Czyli nasz podatnik może już za październik ubiegać się o zwrot 700,00 zł 🙂

Koniecznie pobierz:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. poz. 820) – § 2, § 4
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U poz. 1023).
  • Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 111.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here