Lekcja VAT
CZ. 1 -Zasady rozliczania VAT należnego w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem – towary

Materiał video możesz zobaczyć tutaj:

Odwrotne obciążenie – podstawowa zasada
Odwrotne obciążenie – zastosowanie ma w niektórych dostawach towarów (zał. 11 ustawy o VAT) i niektórych świadczonych usługach (zał. 14 ustawy o VAT) w stosunku do których to nabywca rozlicza VAT należny nie sprzedawca

NEUTRALNOŚĆ PODATKU VAT

Nabywca towarów lub usługi w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia wykazuje w deklaracji zarówno podatek VAT naliczony jak i należy – przez to transakcja ta staje się neutralna podatkowo.

Zawsze może odliczyć VAT naliczony?
Mają tu zastosowanie zasady ogólne: czyli prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje dokładnie w takim zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych
Kiedy rozliczymy? w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (będziemy tą kwestię rozwijać w dalszych lekcjach VAT)

Warunek: Nabywca odlicza VAT naliczony o ile uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Zasady rozliczenia podatku należnego w transakcjach objętych oo – towary
Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy towarów objętych systemem odwrotnego obciążenia powstaje na zasadach ogólnych: z chwilą dokonania przez sprzedawcę dostawy towarów.
Ale, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Przykład
Rozpatrzmy sytuację przedsiębiorcy, który nabył 31 października 2018 roku towary objęte odwrotnym obciążeniem. I teraz uwaga 🙂
– data dostawy towarów 31 październik
– data wystawienia faktury 31 październik (adnotacja: odwrotne obciążenie)
– data zapłaty 2 listopada
– data otrzymania faktury 2 listopada
Kiedy powstał obowiązek podatkowy w tym przypadku?

Odpowiedź
W dniu 31 października, wtedy to dokonano dostawy towarów – powstał obowiązek podatkowy. Podatnik, który dokonał zakupu omawianych towarów powinien wykazać VAT należny w deklaracji za październik, nie ma znaczenia, że zapłacił później i fakturę również otrzymał później.

Materiały możesz pobrać tutaj:

Lekcja VAT Zasady rozliczania VAT należnego w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem – towary 

W kolejnej lekcji (3 grudnia) zapraszam na temat:
CZ. 2-Zasady rozliczania VAT należnego w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem – usługi

Zapraszam serdecznie na mój najnowszy KURS AKDADEMIA TRENINGOWA VAT – cena podana w linku będzie dostępna tylko do końca listopada i już się nie powtórzy ze względu na dodatkowe materiały jakie będą dodawane w trakcie kursu 🙂 Szczegóły tutaj: www.ewelinaduleba.pl/vat

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here