Zmiany VAT 2018 – zapowiedź

Z dniem 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Wszystko spowodowane nadużyciami i oszustwami podatkowymi, a zmiany mają zapobiegać takim oto sytuacjom.

Zmiany dotyczą głównie split payment. Wprowadzenie tego mechanizmu powoduje dostosowanie przepisów innych aktów prawnych:

  • w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – tutaj zostaje wprowadzony dodatkowy art. 62a dotyczący nakładania obowiązku na bank prowadzenie rachunku VAT dla każdego rachunku rozliczeniowego. Założenie rachunku VAT ma być wolne od opłat,
  • w ustawie z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości – zmiany te polegają na wprowadzeniu dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy obowiązku ujawniania w informacji dodatkowej wartości środków zgromadzonych na rachunku VAT,
  • w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa polegające na dodaniu kolejnego przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, tzn. zapłaty z zastosowaniem obniżenia zobowiązania podatkowego przez dokonanie wcześniejszej jego zapłaty z rachunku VAT.

Co prawda mechanizm split peyment będzie funkcjonował na zasadzie dobrowolności i wybiórczości, ale podatnicy, którzy go zastosują będą mogli liczyć na szereg korzyści:

  • przede wszystkim nnie będą miały zastosowania do nich regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT, oraz
  • nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale Xa.

Słyszeliście już o obowiązku u podatników zachowania należytej staranności? Przedsiębiorcy stosujący mechanizm split payment będą mogli w łatwy sposób udowodnić, że dochowują należytej staranności – o czym będzie świadczył sam fakt stosowania split payment.

Zwrot różnicy podatku VAT:

W momencie, gdy zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, to taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie, tj, 25 dni bez możliwości przedłużenia tego terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji tego zwrotu.

Cała tematyka wprowadzanych zmian wymaga dokładnej analizy – dlatego obserwuj Pakto.pl Ewelina Dulęba, będzie więcej informacji na temat zmian w VAT 🙂 Właśnie kończę SZKOLENIE PŁATNE z tego zakresu, będzie trwało około 2 godzin 🙂 Dopieszczamy szczegóły i kończymy konsultacje 🙂 Niedługo szczegóły 🙂

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here