Zwolnienie przedmiotowe z VAT

Przedmiotowe zwolnienie z VAT jak sama nazwa wskazuje dotyczy ściśle określonego przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zwrócić również uwagę, że w zwolnieniu przedmiotowym:

 • nie ma limitu kwotowego (jak w przypadku zwolnienia podmiotowego),
 • co do zasady, nie ma możliwości rezygnacji,
 • podatnik musi na fakturze wskazać podstawę prawną zwolnienia.

Zwolnienie przedmiotowe z VAT opisane zostało szczegółowo w art. 43 Ustawy o VAT. Polecam zapoznać się z całym rozdziałem 2 ustawy o VAT – Zwolnienia. Z najczęściej pojawiających się zwolnień wskazanych w owym przepisie warto wyróżnić i omówić:

 • dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego – rezygnacja ze zwolnienia oznacza konieczność dokonania odpowiedniego zgłoszenia na druku VAT-R, automatyczną utratę możliwości prowadzenia działalności jako rolnik ryczałtowy oraz brak możliwości powrotu przez okres najbliższych 3 lat do działalności jako rolnik ryczałtowy;
 • dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w obrocie pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu – są to głównie znaczki z napisem Polska, Rzeczpospolita Polska, ale nie tylko;
 • dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane – należy tutaj dokonać odniesienia do miejscowego planu zagospodarowania;
 • usługi zarządzania: funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych, portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej – wyraźnie widać do jakich regulacji należy się odnieść;
 • świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych,
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza;
 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, psychologa, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654, nr 149, poz. 887 i nr 174, poz. 1039) – chodzi tutaj o osoby, które są uprawnione do świadczenia określonych usług medycznych w oparciu o legitymowanie się odpowiednimi kwalifikacjami np. dietetyk, fizjoterapeuta, technik masażysta;
 • usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
 • usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ….

UWAGA ! Ustawa o VAT zawiera również przypadki do których nie stosujemy omawianego zwolnienia, a mianowicie: np. usługi faktoringu, leasingu, doradztwa.

Pobierz art. 43 ustawy o VAT w PDF

klikając tutaj:  Zwolnienia przedmiotowe

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here