Zwrot podatku VAT 2017 – aktualizacja informacji po zmianach przepisów.

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest zmianom dotyczącym zwrotu podatku VAT w 2017 roku. Poniżej przedstawiam kwestie, które zostaną poruszone w dalszej części artykułu

Co się zmieniło od 2017 roku?
 1. Zwrot VAT w terminie 25 dni 2017 -Zmiana zasad otrzymywania zwrotu VAT w terminie 25 dni.
 2. Podatnik wykazujący podatek VAT do zwrotu na wskazany numer rachunku bankowego może zostać skontrolowany przez organy podatkowe w ramach czynności sprawdzających. Poddani kontroli mogą również zostać podmioty biorące udział w transakcjach z podatnikiem występującym o zwrot VAT.
 3. Zwrot VAT może być zrealizowany wyłącznie na wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym numer rachunku bankowego w:– spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowe( SKOK), której podatnik jest członkiem- banku mającym siedzibę na terytorium kraju,

  – banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.                                                

 4. W niektórych sytuacjach (na żądanie innych organów np. ABW, CBA) naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany może być do wydłużenia termin zwrotu.

 

❗❗❗To są bardzo ważne informacje dla każdego podatnika VAT. Nie każdy wykazany zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym będzie wiązał się z kontrolą podatkową. Wszystko będzie zależało w dużej mierze od wykazanej kwoty do zwrotu oraz okoliczności, które przyczyniły się do danej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warto by każdy podatnik, który występuje o wypłatę omawianej nadwyżki miał stosowne, wiarygodne i oparte na dowodach wyjaśnienie, chroniące go przed ewentualnym wstrzymaniem wypłaty bądź wszczęciem kontroli podatkowej nie tylko w swojej firmie ale również w firmach kontrahentów z którymi zawierał transakcje ❗❗❗

Rzeczywiście rząd w walce z wyłudzeniami i przestępstwami podatkowymi podejmuje bardzo rygorystyczne kroki, choćby nawet przez zaostrzanie przepisów. Niestety ucierpieć mogą na tym również uczciwi podatnicy – moja rada  jest taka, by: 

👉 sprawdzać kontrahentów z którymi zawiera się jakąkolwiek współpracę,

👉 sprawdzać czy nasz kontrahent, który wystawił nam fakturę za wykonaną usługę bądź sprzedany towar czy materiał z uwzględnieniem odpowiedniej stawki VAT w momencie wystawienia tej faktury i w momencie zaksięgowania jej przez nas nie stracił statusu czynnego podatnika VAT,

👉 mieć zawsze niepodważalne dowody na wszystkie nasze decyzje związane z rozliczaniem i funkcjonowaniem naszego przedsiębiorstwa.


Ujęłam w trzech punktach najważniejsze moim zdaniem rady. Takie wskazówki można mnożyć, a wszystko w zależności od sytuacji z jaką mamy do czynienia. Dlatego jeżeli jesteś przedsiębiorcom i trudno jest Ci zapanować nad zmieniającymi się przepisami i weryfikować za każdym razem kontrahenta (bo to wszystko przecież Twój cenny czas)  oddeleguj te obowiązki sprawdzonej firmie/osobie, która zna się na rzeczy :). Rząd jest bardzo czujny i czujny musi być przedsiębiorca bądź jego księgowa. 

Jeżeli natomiast jesteś osobą, która doskonale rozumie mój przekaz to śledź proszę dalej Pakto.pl bo takich wskazówek i aktualizacji przepisów będzie więcej. Moje działania, które widzisz tutaj w postaci przeróżnych artykułów są wynikiem ogromnej pasji do księgowości – dlatego zawsze będę przekazywała Ci sprawdzone informacje oparte na wiedzy i doświadczeniu.


…ale do rzeczy dziś przedstawiam Wam szczegóły dotyczące zwrotu VAT w terminie 25 dni, ponieważ uważam, że właśnie ta zmiana z zwrotach VAT wymaga najszerszego umówienia.

 Zwrot VAT w terminie 25 dni 2017 -Jakie obowiązki podatnik musi spełnić by wnioskować o taki zwrot.

Podatnik ubiegający się o skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni od 1 stycznia 2017 roku zobowiązany jest do spełnienia szeregu obowiązków, są nimi:

 • obowiązek wykazania w deklaracji kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych nie przekraczającej 3 000,00 zł. Czyli przykładowo, jeżeli podatnik wykaże do zwrotu 4000,00 zł i będzie się ubiegał o skrócenie terminu do 25 dni to urząd na pewno mu odrzuci taki wniosek ponieważ podatnik nie spełnia już pierwszego wymogu jakim jest limit 3000,00 zł. 
 • obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym dokumentów potwierdzających zapłatę podatku za pośrednictwem wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym rachunku bankowego podatnika, albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem,
 • obowiązek bycia zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT (wraz ze składaniem deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w tym okresie) przez minimum 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio dany okres rozliczeniowy,
 • obowiązek wykazywania w deklaracji kwot podatku naliczonego wynikające tylko z określonych przepisami faktur, dokumentów i czynności, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego bądź różnicy podatku nierozliczonego w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji

UWAGA komentarz do powyższego punktu:

Ustawodawca dokładnie wymienia z czego mają wynikać kwoty podatku naliczonego, mianowicie wynikać mają one z:

 – faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunku podatnika w SKOK której jest członkiem – wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym

 – faktur innych niż wymienione powyżej a dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000,00 zł ZMIANA OD 1.01.2017 zwracam uwagę tutaj na zmianę. Do końca 2016 roku w przypadku wnioskowania o zwrot w terminie 25 dni warunkiem było opłacenie wszystkich faktur. Od 1 stycznia b.r. przy transakcjach w których łączna kwota należności wynikająca z faktur innych niż opłacone za pośrednictwem rachunku wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym – w tym faktury nieopłacone – nie przekracza 15 000,00 zł. 

– dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy VAT i zostały przez podatnika zapłacone,


art. 33 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości.

3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.

art. 34 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadkach innych niż określone w art. 33 ust. 1-3 kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celno-skarbowego w drodze decyzji.

2. Do należności podatkowych określonych zgodnie z art. 33 ust. 1, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 33a, stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące powiadamiania dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, służy odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.

4. Do postępowań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.


– importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Mam nadzieję, że w jasny sposób zinterpretowałam Wam zmiany przy ubieganiu się o zwrot VAT od 2017 roku. Jak zawsze – możesz zadać pytania w komentarzach poniżej prezentowanego artykuły, do czego Cię zachęcam 🙂

Bądźcie czujni 😉

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba.Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) – aktualny stan prawny na 2017 rok.

 

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

2 KOMENTARZE

 1. Znowu kolejny wartościowy artykuł, dzięki za dużą dawkę wiedzy Pani Ewelino taką księgową chciałbym mieć w swojej firmie, to się ceni, a póki co odsyłam moje dziewczyny na edukację na Pani portal.
  Jeśli zacznie Pani organizować w przyszłości szkolenia to moja firma będzie pierwszą, która skorzysta z Pani usług.
  Miłego dnia Zbyszek.

 2. Dzień dobry Panie Zbyszku 🙂

  Bardzo mi miło Pana tutaj zawsze gościć 🙂
  Pamiętam o Pańskiej firmie oczywiście, proszę pozdrowić dziewczyny, które bardzo szybko się uczą podziwiam ich zapał do pracy.

  Jeśli tylko będą plany w przyszłości odnośnie szkoleń z pewnością zawitam z przyjemnością u progu Pańskiej prężnie działającej działalności.

  Pozdrawiam i również życzę miłego dnia,
  Ewelina Dulęba.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here