kasaMinister Finansów w uzasadnieniu do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zaznaczył, że docelowo każdy przedsiębiorca, który osiąga obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych będzie musiał korzystać z kas fiskalnych i drukować paragony. Natomiast dostępne dotąd zwolnienia w ostateczności mają zniknąć. Wprowadzone zwolnienie z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej do 20 tys. złotych ma charakter przejściowy bo obowiązuje do końca 2016 roku. Nie znamy jeszcze wytycznych co do 2017 roku, ale jest bardzo prawdopodobne, że zwolnienia obowiązujące jeszcze w 2016 roku zostaną znacznie okrojone w kolejnych latach.

Minister Rozwoju przedstawił już projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych jakim muszą sprostać kasy rejestrujące od 1 stycznia 2018 roku….

Nowy projekt ma na celu głównie:

  • cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych,
  • zapewnieniu transmisji danych z kas do centralnego repozytorium,
  • umożliwieniu zaawansowanej analizy danych fiskalnych.

Jeżeli projekt wejdzie w życie, podatnicy będą musieli dostosować swoje kasy fiskalne do nowych wytycznych tak aby, między innymi była możliwość emisji paragonów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach: elektronicznej i papierowej. Klienci mają mieć stworzony dostępu do paragonów elektronicznych. Sama archiwizacja paragonów nie będzie już możliwa w wersji papierowej a jedynie chronionej i fiskalnej. Zmian ma być naprawdę wiele, dlatego analizą tego tematu zajęła się Konfederacja Lewiatan:

Projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące budzi poważne wątpliwości przede wszystkim z uwagi na koszty, jakie będą musieli ponieść przedsiębiorcy – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Dla większości przedsiębiorców oznaczać to będzie potrzebę wymiany kasy rejestrującej na nową, odpowiadającą warunkom technicznym.  Koszty zakupu nowej kasy fiskalnej szacuje się na 1500 – 2000 zł. Obecne przepisy przewidują ulgę na zakup kasy  w wysokości do 700 zł. Jednak skorzystanie z niej jest możliwe wyłącznie przy pierwszym zakupie kasy przez podatnika, który rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego. W razie konieczności wymiany kas większość przedsiębiorców nie będzie mogła skorzystać z ulgi – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan słusznie zauważa, że najprawdopodobniej stare kasy fiskalne będą musiały być wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający transmisję danych do repozytorium a także bezpośrednie połączenie kasy fiskalnej z terminalem płatniczym. Nie wiadomo jeszcze jaki będzie tego koszt, ale wiadomo, że to przedsiębiorcy będą musieli go ponieść.

Wątpliwości wzbudza również fakt, iż aby umożliwić automatyczny transfer danych z kasy rejestrującej do repozytorium przedsiębiorcy będą musieli zapewnić łącze internetowe, za pomocą którego dane te będą mogły zostać przesłane. Wymóg zapewnienia stałego łącza internetowego będzie szczególnie uciążliwy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, jako partnerzy biznesowi przedsiębiorców działających np. w ramach sprzedaży bezpośredniej. Działalność ich w dużej mierze charakteryzuje się mobilnością oraz wykorzystywaniem przenośnych kas rejestrujących – informuje Konfederacja Lewiatan.

Kolejny istotny poruszony problem dotyczy blokady kasy rejestrującej w przypadku przekroczenia czasu transmisji danych przez kasę do repozytorium. Wiadomo, że na początku zawsze są problemy natury technicznej zanim jakikolwiek system zacznie funkcjonować prawidłowo. Kto poniesie za to odpowiedzialność?

Sporo kwestii pozostaje do wyjaśnienia jeszcze w tym temacie. Będziemy na bieżąco ze zmianami.

Ewelina Dulęba.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here