Abonament RTV 2017 r.

Przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych z dnia 6 marca 2017 r. aktualnie jest w konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych. Główne założenia projektu to:

  • abolicja 2 milionów gospodarstw domowych,
  • uproszczona rejestracja odbiorników,
  • poprawa skuteczności poboru abonamentu RTV,
  • gwarancja stabilnego finansowania misji mediów publicznych.

W projekcie nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych główną rolę, obok Poczty Polskiej będą odgrywali dostawcy telewizji płatnej którzy będą mogli odbierać od klienta zgłoszenie rejestracyjne odbiornika, a następnie przekazywać to zgłoszenie albo oświadczenie Poczcie Polskiej. Tym samym osoba zawierająca umowę o dostarczanie telewizji płatnej nie będzie musiała osobno dokonywać rejestracji odbiornika.

Poczta Polska abonament RTV 2017 r.

Poczta Polska z kolei będzie miała prawo do informacji o abonentach  (będzie mogła m.in. skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów w celu ustalenia obowiązku zarejestrowania przez nich odbiornika) – przy czym przepisy gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych do których będzie miała dostęp Poczta Polska.

Abonament RTV 2017 r. kary – co zrobić by jej uniknąć?

Zatem, jeżeli projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych wejdzie w życie, osoby, które dotychczas korzystały z niezarejestrowanych odbiorników nie poniosą kosztów wstecz. By uniknąć jednak problemów będą zmuszeni zarejestrować odbiorniki w momencie wejścia w życie omawianych przepisów – ponieważ od tego momentu Poczta Polska będzie mogła egzekwować od nich abonament RTV.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2017 roku

Nie korzystasz z płatnej dostawy telewizji – projekt Cię nie dotyczy

Jak się okazuje poza projektem pozostają właściciele naziemnych odbiorników radiowo-telewizyjnych, którzy korzystają wyłącznie z bezpłatnej telewizji lub radia. Nie oznacza to, że osoby te są zwolnione z opłaty za omawiany abonament. Listę osób zwolnionych z tych opłat reguluje ustawa o opłatach abonamentowych. Wśród nich wymienia się m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek zapłaty abonamentu powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika.

Ewelina Dulęba.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here