W aktualnie obowiązujących przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy może być ustalone na poziomie równym 80% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Od 1 stycznia 2017 roku ten stan prawny ulegnie zmianie na mocy ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy będą dotyczyły m.in.:

  • nowych regulacji dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla osób pracujących na umowie zlecenia oraz o świadczenie usług (tutaj więcej na ten temat)

  • wynagradzania pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie pierwszego roku pracy. Jest to jednoznaczne z tym, że bez względu na brak doświadczenia zawodowego pracownikom tym będzie przysługiwało 100% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Przepis o okresach podlegających wliczeniu do pierwszego roku pracy zostanie uchylony.

  • braku możliwości „uzupełnienia” wynagrodzenia za pracę do poziomu minimalnego stosując dodatek za pracę w nocy.

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here