Zatrudnienie studenta lub ucznia na umowę zlecenie a składki zus

Aktualnie zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby  wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. 

Taki obowiązek powstanie jedynie w przypadku, gdy umowę zlecenia uczeń lub student do 26. roku życia zawrze z własnym pracodawcą.

Składki ZUS od zatrudnionego studenta i ucznia – czy będą obowiązkiem?

W tym temacie wypowiedział się Jeremi Mordasewicz – doradca zarządu Konfederacji Lewiatan:

Rząd rozważa objęcie pracujących uczniów i studentów obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Musieliby opłacać nie tylko podatek dochodowy, ale również składki do ZUS.

W zasadzie wszyscy pracujący powinni opłacać składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, aby nie pozostać bez zabezpieczenia na starość lub w przypadku utraty zdrowia. Obowiązek ten nie powinien jednak dotyczyć uczniów i studentów, którzy dorywczo pracują.

W przypadku krótkoterminowego zatrudnienia koszty administracyjne są nieproporcjonalnie wysokie. To prawda, że w ten sposób skraca się okres gromadzenia składek emerytalnych. Jednakże uczniowie i studenci nie mający doświadczenia zawodowego są mniej atrakcyjni dla pracodawców. Można więc uznać, że zwolnienie ich z obowiązku opłacania składek do momentu zakończenia edukacji, ma ułatwić im znalezienie pracy. Jest więc uzasadnionym wsparciem na początku życia zawodowego. Wprowadzenie obowiązku opłacania składek wzmocni motywację do zatrudnienia na czarno.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Moje stanowisko jest dokładnie takie samo jak cytowane wyżej. Zapowiedzi kolejnych zmian na pewno nie będą nikomu służyły – ani przedsiębiorcom ani studentom czy uczniom. Z doświadczenia wiem, że jeżeli pracodawca będzie musiał ponosić większe koszty w związku z zatrudnieniem nowego pracownika to będzie skłaniał się ku doświadczonym osobom a nie takim, które musi najpierw przyuczyć do wykonywania zawodu. Powstaje wtedy błędne koło, bo jest ogromna ilość młodych osób ambitnych chcących się angażować w pracę dla których jedyną barierą jest brak doświadczenia. Szansa dla nich na “przebicie się” i zaistnienie na rynku pracy znacznie zmaleje jeżeli wyżej omawiany koncept wejdzie w życie.

Ewelina Dulęba.

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here